Awit Ng Manlalakbay

Culture History Poetry
Basahin sa: [ Filipino (Latin) | Filipino (Baybayin) ]

Awit Ng Manlalakbay
Tula na isinulat ni Dr. Jose Rizal

Kagaya ng dahong nalanta, nalagas,
Sinisiklut-siklot ng hanging marahas;
Abang manlalakbay ay wala nang liyag,
Layuin, kalulwa’t bayang matatawag.

Hinahabul-habol yaong kapalarang
Mailap at hindi masunggab-sunggaban;
Magandang pag-asa’y kung nanlalabo man,
Siya’y patuloy ring patungo kung saan!

Sa udyok ng hindi nakikitang lakas,
Silanga’t Kanlura’y kanyang nililipad,
Mga minamahal ay napapangarap,
Gayon din ang araw ng pamamanatag.

Sa pusod ng isang disyertong mapanglaw,
Siya’y maaaring doon na mamatay,
Limot ng daigdig at sariling bayan,
Kamtan nawa niya ang kapayapaan!

Dami ng sa kanya ay nangaiinggit,
Ibong naglalakaby sa buong daigdig,
Hindi nila tanto ang laki ng hapis
Na sa kanyang puso ay lumiligalig.

Kung sa mga tanging minahal sa buhay
Siya’y magbalik pa pagdating ng araw,
Makikita niya’y mga guho lamang
At puntod ng kanyang mga kaibigan.

Abang manlalakbay! Huwag nang magbalik,
Sa sariling baya’y wala kang katalik;
Bayaang ang puso ng iba’y umawit,
Lumaboy kang muli sa buong daigdig.

Abang manlalakbay! Bakit babalik pa?
Ang luhang inyukol sa iyo’y tuyo na;
Abang manlalakbay! Limutin ang dusa,
Sa hapis ng tao, mundo’y nagtatawa.

Drop us a tip!

 • XLM (Stellar Lumens) 🚀🪐17: yukino*keybase.io XLM (Stellar Lumens) 🚀🪐17: yukino*keybase.io
  • XLM memo/tag (optional): for snoworld.one
  • Highly preferred
 • ZEC (Zcash) Z0.03: t1W7HusjBAXgquM7YHu6xDUEBejmYPKU2HC ZEC (Zcash) Z0.03: t1W7HusjBAXgquM7YHu6xDUEBejmYPKU2HC
 • XRP (Ripple) X5: rU2mEJSLqBRkYLVTv55rFTgQajkLTnT6mA XRP (Ripple) X5: rU2mEJSLqBRkYLVTv55rFTgQajkLTnT6mA
  • XRP memo/tag (required): 246013
 • STEEM: yahananxie STEEM: yahananxie
 • ETH_smartcontract (Etherium) Ξ0.007: 0x739d2aae2a5b7a4e1d64c58d121c9d908d706c83 ETH_smartcontract (Etherium) Ξ0.007: 0x739d2aae2a5b7a4e1d64c58d121c9d908d706c83
  • Gas: please use at least 35,000
  • Do not send non-smartcontract ΞTH and ERC20 tokens to this address.
 • ETH_ERC20 (Etherium) Ξ0.007: 0xB127362Dc268B63cE22E697344D2c51e673f18B6 ETH_ERC20 (Etherium) Ξ0.007: 0xB127362Dc268B63cE22E697344D2c51e673f18B6
  • Accepts non-smartcontract transactions and ERC20 tokens (in particular: AWC, ENJ, PAX, TUSD, USDC)
 • BCH (Bitcoin cash) ₿CH0.004: pp8fkmchlu6a7c53a2s682jd70mncrzemsthca6ftl BCH (Bitcoin cash) ₿CH0.004: pp8fkmchlu6a7c53a2s682jd70mncrzemsthca6ftl
 • XBT (Bitcoin core) ₿0.0002: 32w1De4wvr5jEzC4g5P4rkjvqg2bvMR8Vk XBT (Bitcoin core) ₿0.0002: 32w1De4wvr5jEzC4g5P4rkjvqg2bvMR8Vk

CC BY-SA 4.0 Awit Ng Manlalakbay by ᜌᜓᜃᜒ (Yuki|雪亮) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at Legal Notice.

Leave a Reply

snoworld